01.
Event
02.
Date
03.
Seat
04.
Shopping cart
05.
Summary
Loading

Have a good cry

Direction: Magda Szpecht | Theatre

Direction: Magda Szpecht | Theatre

Select your ticket

MASAKRA

Concept & choreography: Paweł Sakowicz | Dance

Concept & choreography: Paweł Sakowicz | Dance

Select your ticket

Wyprawa do RODezji | Spacery Nowy Krajobraz

Towarzystwo Krajoznawcze KRAJOBRAZ | Spacer

Towarzystwo Krajoznawcze KRAJOBRAZ | Spacer

Select your ticket

Symposium | Cancelled

Direction: Krzysztof Garbaczewski | Theatre

Direction: Krzysztof Garbaczewski | Theatre

Select your ticket

Odyssey. A story for Hollywood

Direction: Krzysztof Warlikowski | Theatre

Direction: Krzysztof Warlikowski | Theatre

Select your ticket

The Primer

Direction: Renata Piotrowska-Auffret | For kids

Direction: Renata Piotrowska-Auffret | For kids

Select your ticket

Erasmus

Direction: Jagoda Szelc| Theatre

Direction: Jagoda Szelc| Theatre

Select your ticket

The French

Direction: Krzysztof Warlikowski | Theatre

Direction: Krzysztof Warlikowski | Theatre

Select your ticket

Three Episodes of the Family Life

Direction: Marcus Öhrn | Theatre

Direction: Marcus Öhrn | Theatre

Select your ticket